Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obrazek

 

 

DNES SI BUDEME POVÍDAT O JEDNÉ A SNAD I NEJSTARŠÍ METODĚ,JAK POMOCI NAŠEMU 

TĚLU,KDYŽ NÁS NECHCE POSLOUCHAT.

 

BUDEME SI POVÍDAT O MASÁŽÍ.

Historie masáže

NĚCO MÁLO Z HISTORIE MASÁŽE

 

Je velmi pravděpodobné, že v historii lidstva patří masáže k nejstarším léčebným prostředkům. Byla zřejmě používána již v pravěku.Bolesti poraněných míst lze mírnit nebo i odstranit třením či hnětením, což jsou základní masérské hmaty. Rovněž je známé od nejstarších dob využití masáže k odstraňování únavy a k celkovému osvěžení. Původ slova masáže rovněž nasvědčuje, že vzniklo již velmi dávno.Obrazek Název masáže je pravděpodobně odvozen od řeckého slova "MASSÓ", což znamená mačkati, hnísti.
Slovní kmen se objevuje ve francouzkém slově masser, který má v podstatě týž význam a hlavně také zřejmou zásluhu na rozšíření tohoto významu v řadě jazyků. Kmen slova masáž je možno vidět i v hebrejském slově mašeš, v arabském mas, v latinském massa, v sanskrtu makch, což většinou vždy znamená tříti, mazati.

STAROVĚK


Za původní zakladatele sportovní masáže je snad možno považovat Babyloňany a Asyřany, kteří používali masáže hlavně ve vojsku. V asyrském městě Ninie, v paláci krále Sanheriba, byla nalezena váza, na niž je znázorněna masáž. Masáž znali i staří Peršané a Egypťané, kteří při ní používali různých vonných mastí a směsí nilského bahna s olejem, která v těch dobách vlastně nahrazovala mýdlo. Od Egipťanů se masáži naučili Židé, u nichž byla masáž často obestřena rouškou náboženské obřadnosti. Z bible je známo, jak Máří Magdalena umyla Kristu nohy, otřela je vlastními vlasy a mazala vonnou mastí. To byla vlastně nejen pocta, ale i osvěžujíci masáž. Hippokratův učitel Herodikos znal dobře masáž, sám pravidelně cvičil, užíval automasáže a dožil se 100 let. Hippokrates poznal, že vhodnou masáží lze napjaté svaly uvolňovat a svaly ochablé utužovat. Věděl též, že mírná masáž podporuje přírůstek na tělesné hmotnosti, vydatná masáž působí naopak. Znal také příznivý účinek masáže na krevní oběh, nespavost, hojení následků poranění atd.

DEVATENÁCTÉ STOLETÍ


Teprve od tohoto století nastává vlastní rozvoj moderní sportovní masáže. Velmi k tomu přispěla švédská tělocvičná soustava, jejimž tvůrcem je Peer Henrik Ling (1776-1839). Byl to původně misionář v Orientě, tělesně slabý, nemocný člověk. Na cestách se seznámil s primitivní starobylou masáží v lázních, při níž po zádech návštěvníků šlapaly mladé dívky. Ling poznal na svém těle blahodárný vliv této masáže. Během několika měsíců se Lingův zdravotní stav podstatně zlepšil. Po návratu do Švédska založil školu masáže. Tělesná výchova se začala rozvíjet samostatně a také nauka o masáži, hlavně o masáži léčebné, nastoupila cestu samostatného vývoje. Samostatná sportovní masáž vznikla ve Švédsku a Finsku, kde se také hodně rozšířila automasáž.

DVACÁTÉ STOLETÍ


Začátkem 20. století se o rozvoj sportovní masáže zasloužili Kirchberger, Brustmann, Raul Coste, Kampf, Muller a další. Masovému rozšíření sportovní masáže však bránily hospodářské podmínky. Sportovní masáž byla dostupná jenom majetným jednotlivcům a bohatým sportovním klubům.

Masáž pravděpodobně patří k jednomu z nejstarších léčebných prostředků v dějinách lidstva. Od nejstarších dob lidé využívali masáže k odstranění únavy i  k celkovému osvěžení a uvolnění.
Nejstarší dochované písemné památky jsou známé především z Egypta. Egypťané používali při masážích různé vonné masti a směsi oleje s pískem, pryskyřicovým dřevem a různými plody, které měly účinek masáže zesilovat.
V Číně patřila masáž k celkovému životnímu stylu. Většinou se kombinovala s energetickým a vitalizačním cvičením.
Léčebnou masáž znali i Řekové, kteří ji používali například k léčbě zlomenin. Hippokraates  zjistil, že masáží lze dobře uvolnit napjaté svaly a naopak zpevnit ty, které ochably.
Moderní masáže se začaly rozvíjet až v 19.tém století. Jejím průkopníkem byl misionář P. Ling, který  založil léčebný ústav, kde vyučoval i léčebný tělocvik.
Dnes je již mnoho druhů masáží, jak tradičních, tak klasických. A je jen na klientovi, kterou z nich si vybere. Dobrý masér by pak měl nejen masáž dobře ovládat, ale také ji přizpůsobit potřebám klienta.

Masáží  těla ovlivňujeme naší hormonální a nervovou soustavu. Masáží působíme na nervová zakončení v kůži, podkoží, svalech a šlachách . Dochází ke zlepšení krevního oběhu a k urychlení látkové výměny. Díky tomu se z organismu rychleji odplavují škodliviny, které se  v těle usazují.
Masáž po práci, ať už fyzické, nebo  psychické, zkvalitní naší regeneraci. Přispívá k odstranění únavy a rychlejšímu načerpání nových sil.
Zanedbatelný není ani kosmetický účinek masáže. Zpomaluje příznaky stárnutí, jako je například tvorba vrásek, zhoršený

 

 

Proč chodit na masáž? 

Masáž má blahodárný účinek na většinu částí lidského těla, v první řadě na kůži, podkožní vazivo, lymfu, svalstvo, také na dýchací aparát, cévy i na některé vnitřní orgány a žlázy.

Masáž je starobylá metoda, využívaná k posílení organismu, k upevnění tělesného i duševního zdraví a osvěžení po fyzické či psychické námaze. Nejstarší písemné zmínky pochází ze starověkého Egypta a Číny. Ve starém Řecku se o masáži zmiňuje Homér, ale i Hippokrates znal účinky masáží při onemocnění kloubů a páteře, či při zmírnění svalových kontraktur.

Účinek masáže:

  • Kůže- pokrývá povrch celého těla a zprostředkovává styk s okolím. Jsou v ní umístěny nervová zakončení, potní a mazové žlázy. Masáží tedy vyloučíme z mazových žlázek tuk a kůži tím promastíme, zvýší se množství vyloučeného potu a zlepší se prokrvení a dojde k odplavení škodlivin. Masáží se zvýší teplota těla o cca 1,5 °C, což má význam i pro teplotu svalstva. Pravidelnou masáží se stává pokožka vláčnou, je pružnější a pevnější a nepodléhá tolik tvorbě vrásek.
  • Kosterní svalsto- pravidelnou masáží dochází k odstranění únavných látek ( kyselina mléčná, kysličník uhličitý, kreatinin) a dochází k lepšímu prokrvení šlach a svalů. Při přechodu šlach na svaly se často objevují bolestivé zatvrdliny - což jsou místa většinou špatně prokrvená. Tyto zatvrdliny snižují výkon svalů a proto jejich masáží přineseme velkou úlevu.
  • Klouby- masáží zrychlíme krevní oběh, tím i příjem okysličené krve a dojde k vyplavení škodlivých látek, které se také v kloubech hromadí.
  • Mízní systém- míza odvádí odpadové látky, mikrobiální jedy a choroboplodné výpotky (nejvíce bývají postiženy dolní končetiny). Masáží napomáháme urychlit a ulehčit odplavení těchto látek a škodlivin.

Stav kůže i podkoží

. Díky pravidelné a  intenzivní masáži můžeme ztratit i nějaký ten polštářek navíc.

a to není k zahození

 

 

Obrazek

 

 

 

Masáž obličeje

Masáž obličeje má ze všech druhů masáží nejblahodárnější a maximálně relaxační činky, především na centrální nervovou soustavu. Masáž obličeje ovlivňuje nejen nervovou soustavu, ale i cel tělo. Na rozdíl od jiných částí těla jsou svaly v obličeji připojené do kůže, a proto přímo ovlivňují náš vzhled. Stres a napětí se vždy odrazí na obličeji a může mít ničivý dopad na náš vzhled. Svalová tkáň se v obličeji s věkem oslabuje, na čele kolem úst a očí se objevu jemné vrásky. Masáž obličeje pomáhá oddálit proces stárnutí, zlepší se krevní oběh a pružnost svalů a masírovaná osoba se pak cítí skvěle a září zdravím.